CSR

Projek Kemanusiaan Kepolisan Komuniti

Location: KK SUPER MART Terminal Bersepadu Selatan 3 (TBS3), Kuala Lumpur
Contribution To: Jabatan Pencegahan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Kuala Lumpur