CSR

Kesatuan Kakitangan Perkhidmatan Tadbir dan Awam Pasukan Polis, Semenanjung Malaysia (PACSU) [October 2] Majlis Mesyuarat Agung Tahunan PACSU Kuala Lumpur