CSR

Agihan Pelitup Muka KK [October 15] Balai Bomba Penyelamat Seputeh, Tuan Japari Bin Tajudin (Ketua Balai)